Перейти к содержимому

TÜRKMENISTAN BILEN EÝRAN YSLAM RESPUBLIKASYNYŇ ARASYNDA IKITARAPLAÝYN RESMINAMALARA GOL ÇEKILDI WE BILELIKDÄKI JARNAMA KABUL EDILDI

30.05.2023

Türkmen halkynyň Milli Lideri Gurbanguly Berdimuhamedowyň EYR-na amala aşyrýan saparynyň çäginde birnäçe ugurlar boýunça Türkmenistan bilen Eýran Yslam Respublikasynyň arasynda resminamalara gol çekildi.
Gol çekilen resminamalar:
— Türkmenistanyň Energetika Ministrligi bilen Eýran Yslam Respublikasynyň Energetika ministrliginiň arasynda Elektroenergetika babatynda hyzmatdaşlyk etmek hakynda, özara düşünişmek hakynda Ähtnama;
— Türkmenistanyň Daşary işler ministrligi bilen Eýran Yslam Respublikasynyň Daşary işler ministrliginiň arasynda 2023-2024-nji ýyllar üçin hyzmatdaşlyk etmek hakynda Maksatnama;
— Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugy bilen Eýran Yslam Respublikasynyň Gümrük müdirliginiň arasyndaky hyzmatdaşlygyň geljekde çuňlaşdyrylmagy we giňemegi boýunça bilelikdäki çäreleriň 2023-2024-nji ýyllar üçin Maksatnama;
— Myrat Garryýew adyndaky Türkmenistanyň Döwlet lukmançylyk uniwersiteti bilen Maşat Lukmançylyk ylymlary uniwersitetiniň arasynda bilim we saglygy goraýyş ulgamlarynda hyzmatdaşlyk barada Ähtnama;
— S.A.Nyýazow adyndaky Türkmen oba hojalyk uniwersiteti bilen Gürgen oba hojalyk ylymlary we tebigy serişdeler uniwersitetiniň arasynda Bilim babatda hyzmatdaşlyk etmek barada, özara düşünişmek hakynda Ähtnama.
Şeýle-de Türkmenistanyň we Eýran Yslam Respublikasynyň arasynda Bilelikdäki Jarnama kabul edildi.

Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi (TDH) 

Secured By miniOrange