Перейти к содержимому

TÜRKMEN PAÝTAGTYNDA MERKEZI AZIÝA DÖWLETLERINIŇ WE RUSSIÝANYŇ ZENANLAR DIALOGY ÖZ IŞINE BAŞLADY

13.05.2022

Şu gün Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasynda Merkezi Aziýa döwletleriniň we Russiýanyň zenanlarynyň «Jemgyýetçilik-syýasy we durmuş-ykdysady ösüşde zenanlaryň orny» atly mowzuk boýunça dialogy öz işine başlady.

Bu möhüm ähmiýetli çäräni Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Başlygy Gülşat Mammedowa giriş sözi bilen açdy.

Plenar mejlisi tamamlanandan soň, oňa gatnaşyjylar Merkezi Aziýa döwletleriniň we Russiýanyň zenanlarynyň Dialogyna bagyşlanan sergi bilen tanyşarlar.

Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi (TDH) 

Secured By miniOrange