Перейти к содержимому

SIANDA TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI BILEN HHR-IŇ BAŞLYGY ARASYNDA GEPLEŞIKLERI GEÇIRILDI

18.05.2023

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow bilen HHR-iň Başlygy Si Szinpiniň arasynda iki ýurduň resmi wekiliýetleriniň agzalarynyň gatnaşmagynda ýokary derejedäki gepleşikleri geçirildi.

Döwlet Baştutanlar halkara düzümlerde özara gatnaşyklary işjeňleşdirmegini şeýle hem söwda-ykdysady, energetika, ulag, maýa goýum ulgamlarynda hyzmatdaşlygyň giňeldilmegini ara alyp maslahatlaşdylar.

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow we HHR-iň Başlygy Si Szinpin hem taraplary gyzyklandyrýan halkara we sebit meseleleriniň birnäçesini ara alyp maslahatlaşyp, parahatçylygy, howpsuzlygy we ählumumy durnukly ösüşi üpjün etmek işinde hyzmatdaşlyk etmek meseleleri boýunça garaýyşlaryň doly gabat gelýändigini bellediler.

Duşuşygyň dowamynda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow döwlet Baştutanlarynyň «Merkezi Aziýa–Hytaý» görnüşindäki birinji Sammitine gatnaşmak üçin Hytaýa çakylygy üçin, HHR-iň Başlygy Si Szinpine minnetdarlyk bildirip, dostlukly ýurda häzirki saparyň ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygyň giň meseleleri boýunça düýpli pikir alyşmak üçin oňat mümkinçilik döredýändigini belledi.

Ýokary derejedäki gepleşikler tamamlandan soňra, döwlet Baştutanlaryň gatnaşmagynda ikitaraplaýyn resminamalara gol çekmek dabarasy boldy.

Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi (TDH)

Secured By miniOrange