Перейти к содержимому

JAN WATANYM TÜRKMENISTAN!

01.01.2022

Gurbanguly BERDIMUHAMEDOW

Beýik döwlet, eziz ülke, dogduk depe, asly mekan,

Ählijesi seniň özüň, jan Watanym Türkmenistan!

Keremlidir ene toprak, keramatdyr mawy asman,

Edermendir ogul-gyzyň, jan Watanym Türkmenistan!

Öňe, öňe, diňe öňe! — biziň beýik şygarymyz,

Parahatçylyk ýolunda rüstemdir gül Diýarymyz,

Ynanyşmak şuglasydyr ol biziň ýürek nurumyz,

Sowulmazdyr bahar-ýazyň, jan Watanym Türkmenistan!

Şadyýanja çagajyklar bilbil bolup saýraýandyr,

Bagtyýarlyk hakykaty älem-jahana aýandyr,

Tenekar hem melhem bolup, howa siňip ýaýraýandyr

Ýer ýüzüne hoş owazyň, jan Watanym Türkmenistan!

Dost-doganlyk mukamydyr sungatlaryň gönezligi,

Onuň juda inçeligi, gözlere görünmezligi,

Döwürleriň, eýýamlaryň ol mukaddes gözelligi,

Ebedidir aýdym-sazyň, jan Watanym Türkmenistan!

Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi (TDH)

Secured By miniOrange