Bildiriş

Türkmenistanyň Döwlet ösüş banky ýokary bilimli ykdysatçy hünäri boýunça iş tejribesi 5 ýyldan az bolmadyk ýokary taýýarlykly, iş başarjaň hünärmenleri işe çagyrýar.

Işe ýerleşmek üçin resminamalar şu aşakdaky salgyda kabul edilýär:

Aşgabat şäheriniň Türkmenistanyň Gahrymany Atamyrat Nyýazow şaýolunyň 143-nji jaýy. Türkmenistanyň Döwlet ösüş bankynyň işgärler boýunça işleýän baş hünärmeni.

Habarlaşmak üçin telefonlar:

(+993 12) 21-04-59, 21-04-42.