Türkmenistan — rowaçlygyň Watany

Türkmenistanyň Döwlet ösüş banky ähli türkmen halkyny “Türkmenistan — rowaçlygyň Watany” diýlip yglan edilen 2019-njy ýylyň ýetip gelmegi bilen mähirli gutlap, “Türkmenistan — rowaçlygyň Watany” ýylynda ýurdumyzyň milli ykdysadyýetiniň has-da berkemegini hem-de her bir türkmen maşgalasyna egsilmez bagt, rysgal, döwlet we bereket arzuw edýär!

Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistan döwletimizi ösüşleriň täze sepgitlerine alyp barýan Gahryman Arkadagymyzyň jany sag, ömri uzak, ýurdumyzyň gülläp ösmegi ugrunda alyp barýan tutumly işleri rowaç bolsun!