Türkmenistanda kassa amallaryny alyp barmagyň tertibi

Türkmenistanyň Merkezi bankynyň Müdiriýetiniň Başlygynyň 2006-njy ýylyň 27-nji noýabrynda çykaran №84
BUÝRUGY

Nagt pul dolanyşygyny kadalaşdyrmak we nagt pul serişdeleriniň dolanyşygyna gözegçiligi güýçlendirmek maksady bilen, buýurýaryn:

1. Türkmenistanda kassa amallaryny alyp barmagyň Tertibini tassyklamaly (goşulýar).

2. Türkmenistanyň Merkezi banky tarapyndan 1995-nji ýylyň 17-nji oktýabrynda tassyklanan we Türkmenistanyň Ýustisiýa ministrligi tarapyndan 1995-nji ýylyň 15-nji noýabrynda 41 san bilen bellige alnan, Türkmenistanyň halk hojalygynda kassa amallaryny alyp barmagyň Tertibini güýjüni ýitiren diýip hasap etmeli.

Türkmenistanyň Merkezi banky tarapyndan
2006-njy ýylyň 27-nji noýabrynda çykaran
№84 buýrugy bilen tassyklanyldy


Giňişleýin