Karz edaralary we bank işi hakynda

Türkmenistanyň kanuny
«Karz edaralary we bank işi hakynda»

Şu Kanun Türkmenistanda bank işiniň hukuk, guramaçylyk we ykdysady esaslaryny kesgitleýär hem-de Türkmenistanyň bank ulgamynyň netijeli işlemegine gönükdirilendir.

Giňişleýin


«yza798081