Hazar Ykdysady Forum - Awaza 2019

Türkmenistanyň Prezidentiniň we Moldowa Respublikasynyň Prezidentiniň duşuşygy

Şu gün Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň hem-de GDA-nyň döwlet Baştutanlarynyň Geňeşiniň mejlisine gatnaşmak üçin türkmen paýtagtyna gelen Moldowa Respublikasynyň Prezidenti Igor Dodonyň duşuşygy boldy.

Iki ýurduň Baştutanlary sammitiň resmi banneriniň öňünde surata düşmek dabarasyndan soň, döwletara gatnaşyklaryň möhüm meselelerini ara alyp maslahatlaşdylar.

10.10.2019ý.

Giňişleýin

GDA-nyň daşary işler ministrleriniň geňeşiniň mejlisi

Şu gün türkmen paýtagtynda Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygynyň ýurtlarynyň daşary işler ministrleriniň Geňeşiniň mejlisi boldy. Ol 11-nji oktýabrda meýilleşdirilen GDA-nyň döwlet Baştutanlarynyň Geňeşine taýýarlyk görmegiň jemleýji tapgyryna öwrüldi.

10.10.2019ý.

Giňişleýin